Laat het onderhoud van uw inbouwzwembad uitvoeren door Spijker & Van Ouwerkerk

Zwembadinrichting van de hoogste kwaliteit

Spijker & Van Ouwerkerk ontwikkelt openbare zwembaden

Voor de openbare gelegenheden zoals hotels, wellnesscentra therapiebaden etcetera zijn door de overheid regels opgesteld waaraan het bassin, de installaties en de ruimte er omheen moet voldoen. De Provincie controleert met regelmaat deze gelegenheden op veiligheid en waterkwaliteit.

Ook op het gebied van openbare zwembaden en zwembadinrichtingen heeft Spijker en van Ouwerkerk BV een schat aan kennis en ervaring. Al in 1966 leverde Spijker en van Ouwerkerk BV het eerste openbare bad op. In die tijd waren er nog geen regels waaraan een zwembad moest voldoen. Pas jaren later toen bleek dat het water in veel zwembaden onbetrouwbaar was en verantwoordelijk was voor veel ziektes greep de overheid in en kwamen de eerste regels waaraan de waterkwaliteit van een openbaar zwembad moest voldoen. Medewerkers van Spijker en van Ouwerkerk BV zijn vanaf dat moment altijd nauw betrokken geweest bij deze regels. Zo hebben medewerkers van Spijker en van Ouwerkerk BV zitting in de NEN-commissie en verzorgen ze cursussen voor personeel van openbare baden, etcetera. Ook werkt Spijker en van Ouwerkerk BV openbare projecten uit voor collega-zwembadbouwers en worden deze projecten in een samenwerkingsverband gerealiseerd.

Wetgeving openbare en semiopenbare zwemgelegenheden

Tegenwoordig moeten openbare badinrichtingen voldoen aan de door de overheid aangegeven regels. Deze regels zijn vastgelegd in de WHVBZ en de BHVBZ. Deze wet en dit besluit worden binnenkort vervangen door de Nieuwe Zwemwater Regelgeving. Maar een zweminrichting dient niet alleen aan deze door de overheid opgelegde eisen te voldoen, er dient bijvoorbeeld ook rekening gehouden te worden met de Europese normen EN 15288 en EN 13451 en de normen van de arbeidsinspectie. Zonder volledig te willen zijn, willen wij hieronder enige algemene opmerkingen maken met betrekking tot de wetgeving op het gebied van openbare en semiopenbare zwemgelegenheden:

•      het Provinciaal Bestuur heeft de mogelijkheid aanvullende eisen te stellen. Ofschoon hier zelden gebruik van gemaakt wordt, willen wij toch opmerken dat, wanneer een project geheel volgens de regels is uitgewerkt, dit geenszins betekent dat een en ander de instemming van de Provincie heeft.
•     drie maanden voor de aanvang van de werkzaamheden c.q. drie maanden voor het aanvragen van de bouwvergunning, indien van toepassing, moet het project worden aangemeld bij de Provincie.
•     de ruimtes t.b.v. chloorbleekloog en zwavelzuur dienen te worden uitgevoerd volgens de betreffende voorschriften van de Arbeidsinspectie en  de brandweer (vaak minimaal 1 uur brandwerend), inclusief oogdouches etc.
•     de volledige inrichting en het beheer daarvan dienen te voldoen aan de EU-normen welke vanaf 1 september 2008 van kracht zijn.

Kortom bij het realiseren van een openbare zweminrichting komt nog wel wat kijken en is de kennis en kunde van een specialist onmisbaar.       

Technologie brengt ons verder

Door onze grote kennis op dit vakgebied kunnen wij u ook bij deze projecten uitstekend van advies voorzien en begeleiden. Vooral bij openbare projecten wordt tegenwoordig steeds meer gebruik gemaakt van computergestuurde apparatuur welke op afstand uitgelezen kan worden zoals het Dinotec Net+ systeem. Het hart van dit systeem wordt gevormd door een met een computer uitgeruste besturing. Door middel van een tweedraads bussysteem wordt alle apparatuur aangestuurd en uitgelezen. Meldingen, storingen, alarmen, etcetera worden via een e-mailbericht verzonden naar de technische dienst maar ook naar Spijker en van Ouwerkerk BV. Van afstand kan er vervolgens op het systeem worden ingelogd en kunnen storingen voorkomen worden, voorraden op tijd worden aangevuld, apparatuur worden bijgeregeld, enzovoort. Dat hierdoor behoorlijke besparingen in de dagelijkse kosten gerealiseerd worden moge duidelijk zijn.